Monika Butryn, 29 lat, urzędniczka administracji europejskiej

Kurs jest bardzo dobrze dostosowany do użytkowników pod względem tematyki i tego, że jego
odbiorcami są osoby, których ojczysty język należy do rodziny języków słowiańskich. Tijana jest cierpliwa
i sympatyczna, dzięki jej podejściu na lekcjach bardzo dużo rozmawiamy po serbsku, przez co staramy
się ograniczyć barierę w mówieniu. Rozmowy z nią to przyjemność.