Krzysztof Czajka, inżynier

Kurs prowadzony jest w bardzo profesjonalny i przystępny sposób. Duży nacisk na „mówienie” pozwala
na przełamanie barier i osłuchanie się z językiem. Doskonała lektorka – Aleksandra, potrafi zaciekawić
wieloma ciekawostkami, związanymi nie tylko z jezykiem serbskim, lecz także szeroko pojętą kulturą i
zwyczajami w Serbii i innych krajach bałkańskich. Moja osobista zasada podczas kursu mówi: tyle się
nauczysz, ile sam od siebie pracy włożysz. Polecam.