Gabriela Nalewajko, tłumaczka

Aleksandra jest przesympatyczną i bardzo cierpliwą lektorką. Swoją wyrozumiałością i uśmiechem
motywuje uczniów do przekraczania swoich barier i używania języka w praktyce. Regularnie przesyła
nam ciekawe materiały w celu urozmaicenia zajęć i zainteresowania nas kulturą Serbii.