Dominika Jakowlewicz-Jura, nauczycielka

Aleksandra jest bardzo sympatyczną osedomo, prowadzi zwachna w miłej atmosferze. Stara się zawsze
cierpilwie odpowiadać na nasze pytania, daje nam różne marieriaky, linki i złówna, tąże w ramach
ciekavostek dodaktowa poza zławatzami.